Καλώς ήρθατε στο Δημοτικό Σχολείο Γραβιάς

Εκπαιδευτική Νομοθεσία - ΠΔ - ΥΑ

Οι Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3,
(MIS 520707, 485613, 485614) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΠΑΝΑΔ του ΕΣΠΑ 2014-2020. περισσότερα...

139808/Δ1/31-8-2016 Λειτουργία Σχολικών Μονάδων 2016-17

Περισσότερα...

 

Για την προμήθεια των βιβλίων της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας, τα οποία θα διδαχθούν οι μαθητές των Ε΄ και Στ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου στα 6/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία, θα τηρηθεί η παρακάτω διαδικασία:

Διαδικασία προμήθειας

Πίνακας Ι