Καλώς ήρθατε στο Δημοτικό Σχολείο Γραβιάς

Αξιολόγηση των μαθητών στα νέα διδακτικά αντικείμενα στα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). Φ.7Α/709/138775/Γ1/2-12-2011