Καλώς ήρθατε στο Δημοτικό Σχολείο Γραβιάς

Εκπαιδευτική Νομοθεσία - ΠΔ - ΥΑ

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Οδηγίες για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία.
  2. Διορθώσεις των διδακτικών βιβλίων.
  3. Αριθμός μαθητών ανά τμήμα
  4. Εξέταση των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες.
  5. Ωρολόγια Προγράμματα σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας.
  6. Ωράριο διατιθέμενων εκπαιδευτικών από τη Β/θμια στην Α/θμια
  7. Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης στα Φυσικά Ε’ και Στ΄Δημοτικού, στα Μαθηματικά της Ε’ και Στ’ Δημοτικού και στη Γεωγραφία Ε’ και Στ’ Δημοτικού
  8. Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
  9. Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.
  10. Αναμόρφωση ωρολόγιων προγραμάτων των 28 ολοήμερων πειραματικών σχολείων.