Καλώς ήρθατε στο Δημοτικό Σχολείο Γραβιάς

Εκπαιδευτική Νομοθεσία - ΠΔ - ΥΑ

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης στα Φυσικά Ε’ και Στ΄Δημοτικού, στα Μαθηματικά της Ε’ και Στ’ Δημοτικού και στη Γεωγραφία Ε’ και Στ’ Δημοτικού
  2. Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
  3. Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.
  4. Αναμόρφωση ωρολόγιων προγραμάτων των 28 ολοήμερων πειραματικών σχολείων.
  5. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Γαλλικών Γερμανικών.
  6. Γενίκευση εφαρμογής της Ευέλικτης Ζώνης
  7. Ολοήμερο πρόγραμμα των 1/θεσίων, 2/θεσίων, 3/θέσιων, 4/θέσιων και 5/θέσιων Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων.
  8. Ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων
  9. Επανάληψη της τάξης
  10. Συμπλήρωση διατάξεων για την αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου