Καλώς ήρθατε στο Δημοτικό Σχολείο Γραβιάς

Εκπαιδευτική Νομοθεσία - ΠΔ - ΥΑ

Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003 (ΦΕΚ 1325/16-9-2003, τ.Β΄) Ισχύει για το ολοήμερο πρόγραμμα των 1/θεσίων, 2/θεσίων, 3/θέσιων, 4/θέσιων και 5/θέσιων Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων.