Καλώς ήρθατε στο Δημοτικό Σχολείο Γραβιάς

«Από τη δραχμή στο ευρώ»

Ε’- ΣΤ’

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Τερτίγκας Αθανάσιος – Ανάγνου Γεώργιος.

 Εισαγωγή

Στα πλαίσια της πιλοτικής εφαρμογής του καινοτόμου προγράμματος της «ευέλικτης ζώνης», που εκπονήθηκε από το Π. Ι και στοχεύει στην διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Γραβιάς, ασχολήθηκαν με την διαπραγμάτευση  του κοινού νομίσματος της Ε. Ε., του Ευρώ.

Η επιλογή του θέματος αποφασίστηκε για να καλύψει όχι μόνο την τότε τρέχουσα επικαιρότητα αλλά και πραγματικές ανάγκες των μαθητών μιας και ελάχιστες έως ανύπαρκτες, ήταν οι γνώσεις τους για ένα νόμισμα  που σύντομα έμελλε να καθιερωθεί στην χώρα μας αλλά και στο σύνολο σχεδόν της Ε.Ε.

Βασικός μας στόχος ήταν  μέσα από μια διαθεματική οπτική και βιωματικές δραστηριότητες να γευτούμε όλοι, εκπαιδευτικοί και μαθητές, μια νέα ποιοτική προσέγγιση της γνώσης.

Δεν αξιολογούμε την όλη προσπάθεια ως επιστημονικά σημαντική, μιας και χρονικά προηγήθηκε των όποιων ενημερωτικών συναντήσεων δρομολογήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και το Π.Ι. Από την πλευρά μας όμως κρίνεται αρκετά σημαντική  γιατί, μαθητές και εκπαιδευτικοί ¨ανακαλύψαμε¨  έκπληκτοι, ανεξερεύνητα και πρωτόγνωρα μονοπάτια  της μαθησιακής διαδικασίας. Είναι επίσης σημαντική η προσπάθεια γιατί οι  ίδιο οι μαθητές άφησαν την προσωπική τους σφραγίδα μιας και οι ίδιοι είχαν το πάνω χέρι στην επιλογή του θέματος, το σχεδιασμό και την οργάνωσή του.

Με τις λίγες αυτές σκέψεις επιθυμούμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους όσους μας βοήθησαν. Κυρίως όμως συγχαίρουμε και ευχαριστούμε τους μικρούς μας μαθητές που τόσα πολλά μας δίδαξαν.

Μεθοδολογία

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε το τρίμηνο Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2001.

Αφού έγινε συζήτηση οι μαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες και η κάθε ομάδα ανέλαβε ένα τομέα.

Πρώτη ομάδα.

Υποθέματα: Στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Χώρες, πληθυσμός, έκταση, σημαίες).

                   Χώρες ευρωζώνης.

                   Ωφέλειες από τη χρήση του κοινού νομίσματος.

Δεύτερη ομάδα.

Υποθέματα: Ιστορία του νομίσματος.

                  Το όνομα και το σύμβολο του ευρώ.

Τρίτη ομάδα.

Υποθέματα: Τα 7 χαρτονομίσματα και τα 8 κέρματα. (όψεις χαρτονομισμάτων και κερμάτων)

                   Χαρακτηριστικά.

Τέταρτη ομάδα.

Υποθέματα: Ισοτιμίες.

                  Μετατροπές – Στρογγυλοποιήσεις.

 Συγκεντρώθηκε το υλικό, ταξινομήθηκε και άρχισε η επεξεργασία του.

Στο τέλος της προσπάθειας, η κάθε ομάδα έφτιαξε το δικό της ταμπλό πάνω στο οποίο είχε τοποθετήσει εικόνες, φωτογραφίες, και ότι άλλο έκρινε απαραίτητο. Συγκεντρώθηκαν όλοι οι μαθητές του σχολείου και έγινε η παρουσίαση της δουλειάς.

Διαθεματικότητα

Μέσα από το θέμα αυτό διδάξαμε: Γλώσσα, Μαθηματικά, Γεωγραφία, Ιστορία, Αισθητική αγωγή.