Καλώς ήρθατε στο Δημοτικό Σχολείο Γραβιάς

Σχ. Έτος: 1999-2000 

«Τα παιδία παίζει»

Όλες οι τάξεις του Σχολείου

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:

Τερτίγκας Αθανάσιος – Ανάγνου Γεώργιος – Καρμάλης Αθανάσιος.

 

Κριτήρια επιλογής του θέματος

Στα πλαίσια των διαφόρων μαθημάτων, στις συζητήσεις, στα «Σκέφτομαι και γράφω» κλπ παρατηρήσαμε ότι τα περισσότερα παιδιά  τον ελεύθερο χρόνο τους ή ασχολούνται με ηλεκτρονικά παιχνίδια ή βλέπουν πολύ τηλεόραση.

Επίσης στα διαλείμματα κυρίως, είδαμε ότι τα παιδιά έπαιζαν παιχνίδια χωρίς ενδιαφέρον, πολλές φορές δεν έπαιζαν ή υπήρχαν διαπληκτισμοί μεταξύ των.

Γι’ αυτό σκεφτήκαμε, στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, να αναβιώσουμε παραδοσιακά παιχνίδια των γονιών και των παππούδων τους, ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν και ίσως παίξουν και τα ίδια, αυτά τα παιχνίδια.

Στόχοι – Σκοποί.

Ø Η διατήρηση, αναβίωση και διάδοση ομαδικών παιχνιδιών που παιζόταν από παλιότερες γενιές και τείνουν να εκλείψουν.

Ø Η καλλιέργεια ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.

Ø Η εξάσκησή τους στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων.

Μεθοδολογία.

 Στην αρχή έγινε συζήτηση με τους μαθητές για τα παιχνίδια που προτιμούν να παίζουν τον ελεύθερο χρόνο τους και δόθηκε το πρώτο ερωτηματολόγιο για να καταγράψουμε τις προτιμήσεις τους. Αφού συμπληρώθηκαν τα ερωτηματολόγια, οι απαντήσεις επεξεργάστηκαν από ομάδα μαθητών της ΣΤ’ τάξης και με τη βοήθεια του Η/Υ έγιναν τα διαγράμματα και βγήκαν τα πρώτα συμπεράσματα.

Στη συνέχεια οι μαθητές Γ’ , Δ’, Ε’ και ΣΤ’ χωρίστηκαν σε ομάδες και ανέλαβε η κάθε μία να καταγράψει παιχνίδια που παιζόταν στον τόπο μας από τις προηγούμενες γενιές.

Όταν έφεραν όλες οι ομάδες τα παιχνίδια που συγκέντρωσαν συνεργάστηκαν μεταξύ τους και ανέλαβε η κάθε ομάδα την επεξεργασία συγκεκριμένων παιχνιδιών και τη συγκέντρωση ή κατασκευή των υλικών που απαιτούσε το παιχνίδι (πάνινη μπάλα, τσιλίκι, κεραμίδια κλπ.).

Κατόπιν παίχτηκαν στην αυλή του σχολείου όλα τα παιχνίδια που είχαν καταγράψει και έγινε βιντεοσκόπηση και  φωτογράφηση.

Όταν ολοκληρώθηκε το στάδιο αυτό δόθηκε το δεύτερο ερωτηματολόγιο που είχε σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο τα παιχνίδια που παίχτηκαν επηρέασαν τα παιδιά. Και εδώ έγιναν διαγράμματα και βγήκαν συμπεράσματα.

Στο παραπάνω ερωτηματολόγιο απάντησαν 35 μαθητές. Εντύπωση προκάλεσε ότι στην ερώτηση «Τα παιχνίδια που έπαιξα μου άρεσαν: Πολύ, λίγο, καθόλου», και οι 35 μαθητές απάντησαν ΠΟΛΥ. Επίσης στην ερώτηση αν θα παίζουν αυτά τα παιχνίδια, όλοι απάντησαν ΝΑΙ.

Οι προτιμήσεις των παιδιών για το ποιο παιχνίδι τους άρεσε περισσότερο φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:

Ακολούθησε συζήτηση για τους κανόνες των παιχνιδιών, έγινε σύγκριση με σημερινά παιχνίδια και διαπιστώθηκε ότι τα παιχνίδια αυτά παιζόταν με υλικά που τα παιδιά έβρισκαν στο περιβάλλον τους. Πέτρες, κεραμίδια, ξύλα, πανιά κι άλλα.

 Συμπεράσματα

Οι μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας αντέδρασαν θετικά. Υπήρξε ενθουσιασμός από την πρώτη στιγμή που αποφασίσαμε ν’ ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, συνεργάστηκαν, υπήρξε επικοινωνία και μεγάλη προθυμία.

Όταν ξεκινήσαμε να παίζουμε τα παιχνίδια στην αυλή του σχολείου, όλοι ήθελαν να συμμετέχουν. Χωρίζονταν σε ομάδες και προσπαθούσαν να εκτελέσουν σωστά το παιχνίδι. Στην αρχή δυσκολεύονταν, αλλά στο τέλος τα κατάφερναν.

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι παιδιά προερχόμενα από την Αλβανία που φοιτούν στο σχολείο μας γνώριζαν πολλά από το παιχνίδια αυτά και τα έπαιζαν με μεγάλη επιδεξιότητα.

Ένα άλλο στοιχείο που διαπιστώσαμε ήταν ότι όλοι οι μαθητές συμμετείχαν με τον ίδιο ζήλο ακόμα κι αυτοί που θεωρούνται και πολλές φορές ονομάζονται «αδύνατοι» μαθητές.

Εκείνο που δεν καταφέραμε και ίσως μια άλλη φορά πραγματοποιηθεί ήταν να φέρουμε στην αυλή του σχολείου τους γονείς των μαθητών και όλοι μαζί να παίξουμε αυτά τα παιχνίδια.

Τελειώνοντας ίσως να μη μπορούμε να μιλήσουμε για σωστό ή λάθος τρόπο παιχνιδιού. Μπορούμε όμως να παραδεχτούμε ότι οι εποχές αλλάζουν… 

 

"Τα παιδία παίζει"

"Τριότα"

"Μακριά γαϊδάρα"

"Σκαμνάκια"

"Κοκορέτσι"