Καλώς ήρθατε στο Δημοτικό Σχολείο Γραβιάς

Σχ. Έτος: 2000-2001

«Οδυσσέας Ανδρούτσος-Χάνι Γραβιάς»

Ε?- ΣΤ?

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:

Τερτίγκας Αθανάσιος ? Ανάγνου Γεώργιος ? Καρμάλης Αθανάσιος ? Ντζιαβίδας Γεώργιος.

 

Εισαγωγή

Το Σχολείο μας το έτος 2000-2001 λειτούργησε με 56 μαθητές και 4 δασκάλους. Στην Ε? - ΣΤ? τάξη φοίτησαν 19 μαθητές και στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αποφασίσαμε ν? ασχοληθούμε μ? ένα θέμα που είχαμε παρουσιάσει ξανά το 1995. Το κίνητρο  που μας έκανε να επιλέξουμε σαν θέμα και πάλι: «Οδυσσέας Ανδρούτσος ? Χάνι Γραβιάς» ήταν το γεγονός της κατασκευής του Χανιού και των εγκαινίων που έγιναν το Μάη του 1999 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα, Ιανουάριος ? Μάιος 2001.

Στόχοι ? Σκοποί

Με τη μελέτη της ιστορίας του ιδιαίτερου τόπου καταγωγής ή κατοικίας του το παιδί, πέρα από τις γνωστές γενικές ωφέλειες που προέρχονται από το μάθημα της ιστορίας, επιπλέον:

? Μαθαίνει να προσεγγίζει όψεις του παρελθόντος μέσου ιστορικών αφηγήσεων και μαρτυριών ερμηνεύοντας ταυτόχρονα γιατί οι άνθρωποι έκαναν διάφορα πράγματα, γιατί συνέβησαν διάφορα γεγονότα και ποιες οι συνέπειές αυτών.

? Μαθαίνει να σέβεται και να εκτιμά τις συλλογικές προσπάθειες, τους αγώνες και γενικά την κάθε είδους δραστηριότητα των ανθρώπων που έζησαν παλιότερα στο χωριό ή την πόλη του.

? Γνωρίζει και έτσι αγαπά περισσότερο το περιβάλλον του.

? Αποβάλλει τα τυχόν αισθήματα μειονεξίας που του προκαλεί η έμφαση, την οποία δίνει η διδασκαλία της εθνικής ιστορίας σε ορισμένα εντυπωσιακά πολεμικά κατορθώματα ή πολιτισμικά επιτεύγματα κάποιων περιοχών της χώρας, στις οποίες πιθανόν να μη συμπεριλαμβάνεται η ιδιαίτερη πατρίδα του.

? Συνειδητοποιεί τη συμβολή των ανθρώπων του άμεσου περίγυρού του και κατ' επέκταση και την προσωπική του συμμετοχή στη δημι­ουργία της ιστορίας.

? Καλλιεργεί την παρατηρητικότητά του και την ερευνητική του ικανότητα, γιατί μαθαίνει πώς να διερευνά στοιχεία του παρελθόντος μέσα από μια σειρά πηγών πληροφόρησης όπως είναι τα μνημεία τα κτήρια και οι χώροι, οι προφορικές αφηγήσεις και οι γραπτές μαρτυρίες.

? Συνδιαμορφώνει και  υποστηρίζει την πνευματική, ηθική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη αλλά και εθνική ταυτότητα των μαθητών γιατί η ιστορία ως γνωστικό αντικείμενο αποτελεί το όχημα μεταβίβασης και υιοθέτησης αξιών και συμπεριφορών.

Εκείνο που ειδικότερα προσπαθήσαμε να επιτύχουμε με το πρόγραμμα αυτό ήταν:

? Να γνωρίσουν οι μαθητές, με δική τους δραστηριοποίηση, το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο ζουν, ώστε να προσαρμοστούν και να ενταχθούν ομαλά σ' αυτό.

? Να έλθουν σ? επαφή με τα πολιτισμικά στοιχεία του τόπου μας, να τα μελετήσουν από κάθε δυνατή άποψη προσιτή στις ικανότητές τους, να κατανοήσουν τις σχέσεις τους με τον άνθρωπο και την παράδοση.

? Να δοθούν στους μαθητές ευκαιρίες για συστηματική παρατήρηση, ορθή  κριτική σκέψη και σωστή διατύπωση, ερευνητική εργασία ώστε να καταστούν επινοητικά και δημιουργικά άτομα.

? Να αποκτήσουν οι μαθητές συνείδηση ευθύνης για την προστασία των ανθρώπινων δημιουργημάτων και να αναπτύξουν θετικές διαθέσεις έναντι της εργασίας, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής προσφοράς και των άλλων κοινωνικών αρετών.

Να μάθουν να μελετούν και να κατακτούν τη γνώση μέσα από προσωπική και ομαδική έρευνα.

Μεθοδολογία

Την εργασία αυτή την πραγματοποιήσαμε παίρνοντας αφορμή από το σχετικό κεφάλαιο της Ιστορίας για τη μάχη στο Χάνι της Γραβιάς και την κατασκευή του Χανιού.

Αφού έγινε συζήτηση οι μαθητές χωρίστηκαν σε δυο ομάδες και η κάθε ομάδα ανέλαβε ένα τομέα.

Η πρώτη ομάδα ανέλαβε τη συλλογή πληροφοριών για τον Ανδρούτσο από ιστορικά βιβλία εγκυκλοπαίδειες κλπ. και η δεύτερη για το Χάνι, από ιστορικές πηγές, από φορείς (Τοπική αυτοδιοίκηση), Αρχιτέκτονα μηχανικό, εργολάβο κατασκευής κλπ.

Το υλικό που συγκεντρώθηκε, ταξινομήθηκε και άρχισε η διαμόρφωση της εργασίας.

Στη συνέχεια κατασκευάστηκε η μακέτα. Μετρήσαμε με τους μαθητές τις διαστάσεις του Χανιού και όταν ήρθαμε στην τάξη βγάλαμε την κλίμακα που θα την κατασκευάζαμε. Ζωγραφίσαμε πάνω σε χαρτόνι τους τοίχους, μάντρα κλπ κι ύστερα με βάση αυτό το σχέδιο κόψαμε το ξύλο. Τα κομμάτια αυτά κολλήθηκαν και με τη βοήθεια συναδέρφου δασκάλου αποδόθηκαν με χρώματα οι πλίθες, τα κεραμίδια, οι πόρτες, τα παράθυρα κλπ.

Συμπεράσματα

Οι μαθητές μας με τη μελέτη της βιβλιογραφίας αποκάλυψαν πληροφορίες και λεπτομέρειες που ως τώρα αγνοούσαν.

Κατάλαβαν τις δυσκολίες και τα τεράστια εμπόδια που έπρεπε να ξεπεράσουν οι αγωνιζόμενοι Έλληνες.

Διαπίστωσαν ότι στη μάχη αυτή δε μέτρησε η αριθμητική υπεροπλία του αντιπάλου αλλά η γενναιότητα και η ψυχική αντοχή των Ελλήνων.

Κατανόησαν τη σημασία της μάχης στη Γραβιά για την έκβαση του αγώνα του 1821.

Είδαν πόσο σημαντική και καθοριστική είναι η ενότητα του έθνους και μάλιστα σε στιγμές που απειλείται η ύπαρξή του.

Αισθάνθηκαν περήφανοι που ζουν σ? αυτό τον τόπο για την παλικαριά που έδειξαν οι υπερασπιστές του Χανιού.

Τέλος έμαθαν το πιο σημαντικό κομμάτι της τοπικής μας ιστορίας.